Bestuur Stichting Het Theater 2

Stichting Het Theater 2
RSIN: 862644446
Huizerweg 13, 1261 AS te Blaricum
E: bestuur@hettheater.nl
T: 06-53416865 (de heer Peter Blankenstein)


Doelstelling
De stichting heeft als doel:

  • Het bijdragen aan het culturele klimaat van Blaricum en omstreken in de vorm van podium- toon- en filmkunsten en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het aanbieden van een professioneel intiem theater als podium voor niet-beroepsmatig uit te voeren podium-, toon- en filmkunsten;
  • Het programmeren, presenteren, organiseren, faciliteren en produceren van niet-commerciële evenementen in het kader van podium-, toon-, en filmkunsten in en vanuit een (theater)gebouw gelegen aan de Huizerweg te Blaricum;
  • Het gelegenheid geven tot uitvoering van niet-beroepsmatige culturele activiteiten, alsook het bevorderen, initiëren en coördineren van dergelijke activiteiten;
  • Het aanvragen van subsidies;
  • Het werven van fondsen.

Beleidsplan
Het beleidsplan van Stichting Het Theater kunt u hier downloaden.

Financiële verantwoording
Een activiteitenverslag en financieel rapport zal in onze jaarrekening worden opgenomen en wordt hier gepubliceerd wanneer deze beschikbaar is.

Bestuur
Peter Blankenstein, voorzitter
Deirdre van der Wolk, secretaris
Edgar Lamaker, penningmeester
Karen Heerschop, vice-voorzitter, algemeen bestuurslid
Cor Straatmeijer, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Bestuur ontvangen voor zijn/haar werkzaamheden als bestuurslid geen beloning.

Nieuwsbrief

Niks meer missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Schrijf je snel in!