Stichting Vrienden Het Theater

ANBI-status

Stichting Vrienden Het Theater
RSIN: 862652522
Huizerweg 13, 1261 AS te Blaricum
E: vriendenbestuur@hettheater.nl
T: 06-53416865 (de heer Peter Blankenstein) 

Doelstelling
De stichting heeft als doel:

  • Het vertegenwoordigen, bevorderen en (financieel) ondersteunen van de doelstelling van Stichting Het Theater en Stichting Het Theater 2.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het aanmoedigen van een breed publiek tot het bijwonen van de verscheidene in het Theater georganiseerde culturele activiteiten;
  • Het verlenen van financiële steun aan Stichting Het Theater en Stichting Het Theater 2 in de vorm van leningen en bijdragen, al dan niet in structurele vorm;
  • Het inzamelen van gelden;
  • Het werven van fondsen;
  • Het aantrekken van sponsoren;
  • Het aanvragen van subsidies;
  • Het aangaan van gesubsidieerde leningen.

Financiële verantwoording
Een activiteitenverslag en financieel rapport zal in onze jaarrekening worden opgenomen en wordt hier gepubliceerd wanneer deze beschikbaar is.

Beleidsplan
Het beleidsplan van Stichting Vrienden Het Theater kunt u hier downloaden. 

Raad van Bestuur
Cita Coelewij, voorzitter
Adrienne Wempe, penningmeester
Gerard van Bochoven, secretaris
Deirdre Blankenstein-van der Wolk, algemeen bestuurslid
Peter Blankenstein, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Bestuur ontvangen voor zijn/haar werkzaamheden als bestuurslid geen beloning.

Nieuwsbrief

Niks meer missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Schrijf je snel in!